Tuesday, February 24, 2015

"Istikharah kehidupan"

“Allahumma aslih li deeni alladhi huwa ‘ismatu amri wa aslih li dunyaaya allati fihaa ma’aashi wa aslih li aakhirati allati fihaa ma’aadi w’aj’al al-hayaata ziyaadatan li fi kulli khayri w’aj’al al-mawta raahatan li min kulla shay" 
 Ya Allah, perbaikilah agamaku yang merupakan penentu (kebaikan) semua urusanku, dan perbaikilah (urusan) duniaku yang merupakan tempat hidupku, serta perbaikilah akhiratku yang merupakan tempat kembaliku (selamanya),jadikanlah (masa) hidupku sebagai penambah kebaikan bagiku,dan (jadikanlah) kematianku sebagai penghalang bagiku dari semua keburukan.

No comments:

Post a Comment