Wednesday, January 2, 2013

Bermulanya (:

Bukan mudah untuk memulakannya..
Perlu sabar dan penuh keyakinan..
Perbaiki niatmu, tingkatkan kesabaranmu, yakin dengan apa kamu lakukan, dan bertawakkallah kepadaNya..
Di sinilah bermulanya istikharah.. Iaitu apabila kita berdoa kepadaNya, kita minta keredaan atas apa yang kita lakukan ataupun apa yang kita hajatkan..
Tarbiyah bukanlah sahaja menjadi hak.. Dan semestinya bukanlah sesuatu yang baru buat kita bernama insan. Tetapi menjadi satu kewajiban apabila ianya telah sampai kepada kita.. Kerana tarbiyah ini bukanlah untuk kita seorang sahaja.. Malah, untuk semua yang bersaksi bahawa Allah itu Tuhan yang satu dan Muhammad S.A.W itu pesuruh Allah..
Dalam menuju ke mahardatillah, perlunya kita dalam bentuk jama'i dengan adanya ikatan-ikatan ukhuwah bersulamkan kasih sayang lillahi taala.

Kembali untuk perbetulkan niat di hati..
Dengan mengharapkan redaMu (: tata!

Wassalam wbt
10.28 am

No comments:

Post a Comment